WatchGuard 5651 Sayılı İnternet Kanununa Uyumlu Hale Getirildi!

5651 no’lu yasa ile ilgili Telekomünikasyon Kurumu (TİB) her kurum için bazı yükümlülükler getiriyor. 4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilen yasa ve paralelinde yayınlanan yönetmelikler ile kurum ve kuruluşlar aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
  • İç IP adres dağıtım loglarının toplanması (DHCP Logları)
  • Kullanıcıların web erişim olaylarının toplanması
  • Kullanıcıların web erişimlerinde içerik tabanlı filtre uygulanması (URL Filtering)
  • Oluşan verilerin bütünlük değerlerinin (hash) zaman damgası ile saklanması ve gizliliğinin temin edilmesi
Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşların, internet alt yapılarını 5651 yasasına %100 uyumlu getirme talepleri gittikçe artıyor. Bu talepleri karşılamak için ülkemizde çok sayıda yazılımsal  ve donanımsal ürünler üretilmesine rağmen; yurt dışından ithal edilen UTM markalarıda ise 5651 kanununa %100 uyumluluk problemleri var.

5651 sayılı kanun kapsamında, WatchGuard iş ortakları olan üreticiye yaptığımız talepler karşılığında, geçen hafta yeni sürümü duyurulan WatchGuard Fireware XTM 11.4 versiyonunda, bu talep Türkiye'ye özel olarak gerçekleştirilmiş oldu. Tüm seri ve modellerde, ücretsiz log ve 60 dan fazla raporlama özelliğiyle gelen WatchGuard, artık 5651 sayılı internet kanuna %100 uyumlu hale geldi.

 

 

Yukarı